Therapie

In therapie onderzoeken we welke mechanismen jij ontwikkeld hebt, om jezelf te beschermen en om te overleven. We kijken samen naar wat nu nog helpend voor jou is en hoe jij weer in een gezonde verbinding met jezelf en je omgeving kunt komen.

Therapie richt zich onder meer op het verbeteren van onderlinge relaties (veiligheid en hechting), het reguleren van emoties, het omgaan met trauma, angsten, stress en verlieservaringen.

Zodat je ervaart dat er weer ruimte komt voor verbinding, voor vreugde en vrijuit leven. 

 

Uit onderzoek blijkt dat een groot gedeelte van lichamelijke klachten waar we als mens last van kunnen hebben lichamelijk onverklaarbaar is. Het gegeven dat er geen oorzaak en daardoor ook geen passende behandeling voor je klachten is, kan je nog moedelozer maken.

Veel lichamelijke klachten en ernaast klachten van somberheid, angst en paniek, dwang, gedragsproblematiek kunnen zijn ontstaan door traumatische gebeurtenissen, door het meemaken van emotionele of fysieke verwaarlozing, het gevoel als kind niet geliefd en niet gezien te zijn. Ook hebben een onveilige hechting, ouders of verzorgers met problematiek, misbruik, en verlieservaringen recent of langer geleden grote impact op wie we als mens (geworden) zijn.

 

 

Sluit je gebrokenheid in de armen. Heb de moed je pijn te aanvaarden als iets van jezelf. Durf erbij neer te zitten en het onder Gods zegening te brengen.

Henri Nouwen